Piękna Blondynka

012005  Emile EISMAN-SEMENOWSKY [1857-1911]
Piękna Blondynka
olej na desce, wymiary: 46x57cm / 33x23,5 cm
sygn. l.g. "E. Eisman SEMENOWSKY 1888"

EMILE EISMAN-SEMENOWSKY  [1857-1911]
Pomimo bogatej spuścizny artystycznej po Emilu Eisman-Semenowskim, niewiele wiadomo o jego życiu. Urodził się w 1857 roku, najprawdopodobniej w Polsce. Pochodził z rodziny o korzeniach żydowskich, ale pytania o to, gdzie mieszkał i kształcił się pozostają bez odpowiedzi. Wiemy, że nie zdecydował się na studia malarskie ani w Warszawie, ani w Krakowie. W latach 80-tych XIX wieku mieszkał przez dłuższy czas w Paryżu i z tego okresu pochodzi większość jego prac. Fakt, że nie związał się bliżej ze środowiskiem polonijnym we Francji, ani z żadną z pracowni uznanych artystów francuskich, pozwala na przypuszczenie, iż był przede wszystkim samoukiem. Ilość i wysoki poziom prac świadczą, że najprawdopodobniej posiadał swoją własną pracownię. Inspirował się malarstwem i tematyką orientalną, bardzo popularną w XIX wieku. Malował niezliczone ilości portretów i scen rodzajowych w stylistyce antycznej i orientalnej, traktując jednak ich zgodność z kostiumem historycznym dosyć swobodnie. Jego obrazy miały wielu zwolenników wśród paryskiego mieszczaństwa jak i przyjezdnych. Wiele zostało zakupionych przez kolekcjonerów ze Stanów Zjednoczonych.

W tej kategorii szczególnie polecamy