Idea

Galeria ARTYKWARIAT to miejsce, w którym sztuce nie stawia się granic. Ramy czasowe, stylistyczne czy podjęty przez artystę temat, nie wpływają na decyzję o pozyskaniu obiektu do Kolekcji. Jedynym warunkiem, jaki stawiany jest przedmiotom znajdującym się w zbiorach Galerii, jest ich status. Zarówno malarstwo, jak i przedmioty użytkowe to obiekty o niekwestionowanym statusie dzieła sztuki.

Ideą ARTYKWARIATU jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu ze sztuką, zniesienie dystansu między odbiorcą, a dziełem. Finalnie powrót do stylu życia, w którym korzystanie z obiektów wysokiej klasy artystycznej było całkowicie naturalne i stanowiło część codzienności.