Miasto za lasem

011011 Henri HAYDEN [1883-1970]
Miasto za lasem, 1931 r.
olej na płótnie, 84,5x100,5 / 50,2 x 65,5 cm
sygn. l.d. "Hayden 1931"

Henri Hayden [1883 - 1970 ]

Hayden pochodził z rodziny żydowskiej, wyznania protestanckiego. Zarzucił studia techniczne na rzecz nauki w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W 1907 r. wyjechał do Paryża, by kontynuować edukację w Académie "La Palette". We Francji Hayden rozkwitł artystycznie. Początkowo, dzięki studyjnym plenerom w Bretanii, pozostawał pod wpływem twórczości Władysława Ślewińskiego. W latach 1912-14 na jego płótnach pojawiają się inspiracje sztuką Cezanne'a i eksperymenty z formą kubistyczną. W 1915r., po przeniesieniu swojej pracowni na Monparnasse, Hayden nawiązał bliskie kontakty z kręgiem paryskiej awangardy, Picassem, Jacobem, Matissem, Severinim, i Metzingerem. Malarz wielokrotnie od 1909r. wystawiał swoje prace na Salonach: Jesiennym, Niezależnych, Tuileries i Majowym. W prestiżowych galeriach paryskich odbywały się jego indywidualne wystawy: Druet (1911r.), Rosenberg (1919r.), Zborowski (1923r.), Suillerot (1953, 1957, 1965) i inne. Hayden do końca życia pozostał we Francji.

LITERATURA 

Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, Malarze, rzeźbiarze, graficy