Bez tytułu

020045   Peter KLASEN [ur. 1935]
Bez tytułu

technika mieszana (offset, seriigrafia)
wym.: 64 x 49 cm /68 x 53 cm
sygn. p.d.; l.d. "24/100"

Peter Klasen (ur. 18 sierpnia 1935 w Lubece] - malarz, grafik, fotograf i rzeźbiarz - tworzący i mieszkający we Francji. Naukę techniki litografii i aerografu rozpoczął na Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie w 1955 roku. Ta awangardowa uczelnia kształciła w duchu Bauhausu i niemieckiego ekspresjonizmu.

W 1959 roku Klasen przybył do Paryża, a w 1960 przeniósł się do pracowni na Rue de Clignancourt. W tym czasie zaangażował się w powstanie tzw. La figuration narrative - kierunku w sztuce uznawanego za odmianę nowej figuracji. Prace artystów tworzących w ramach tego kierunku wyróżnia zaangażowany, narracyjny charakter; wykazują znużenie abstrakcją i pop-artem, choć formalnie często z nich czerpią. 

Początkowo Klasen maluje głównie akrylem, używa aerografu; tworzy kolaże z obiektów, fotografii i dokumentów. Inspiracją Klasena, podobnie jak innych artystów z kręgu narracyjnej figuracji, są zdjęcia z codziennych gazet, czasopism czy plakaty filmowe. Swoją twórczością Klasen komentuje rzeczywistość, w której człowiek koegzystuje z wysoko rozwiniętymi technologiami. 

W tej kategorii szczególnie polecamy