Trio

023540   Chaim GOLDBERG [1917-2004]
Trio

litografia kolorowana/papier
50x66 cm, sygn. p.d. "Chaim Goldberg", l.d. "A.P."

Żydowski malarz, rzeźbiarz i grafik. Urodził się i wychował w Kazimierzu Dolnym, w ortodoksyjnej  rodzinie szewca. Specyfiką jego twórczości jest ukazywanie scen z życia miejscowych Żydów, które przebiegało zgodnie z rytmem natury, skupione na prostych czynnościach. Kolorowe i zróżnicowane postacie klezmerów, rabinów, biedaków zostały pierwszymi modelami młodego Goldberga, który jako wnikliwy obserwator dnia codziennego stworzył swoistą kronikę tego małomiasteczkowego, tradycyjnego świata.

Przez całe życie artysty żywe były w jego malarstwie inspiracje z dzieciństwa, które stawiają jego późniejszą twórczość na granicy sztuki naiwnej.  W okresie powojennym podejmował także tematykę związaną z Holocaustem, co traktował jako swój narodowy obowiązek i misję.

Talent Goldberga odkrył przypadkowo przebywający w Kazimierzu Dolnym – dr Saul Silberman, uczeń Zygmunta Freuda. To dzięki jego wstawiennictwie młody Chaim Goldberg otrzymał kilka stypendiów, dzięki którym mógł kontynuować swą edukację artystyczną. Ukończył krakowską Szkołę Mehoffera oraz warszawską Akademię Sztuk Pięknych, gdzie uczył się pod kierunkiem Tadeusza Pruszkowskiego i Władysława Skoczylasa.

Po II wojnie światowej Goldberg wyjechał do Izraela. W 1967 roku wyemigrował wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych i osiadł w Nowym Jorku. Na emigracji artysta nie zatracił głównego ducha swej sztuki – cały czas malował tradycyjne sceny z życia Żydów ukazując ich charakterystyczny, eklektyczny koloryt. Stworzył wizerunek żydowskiej tradycji opartej na boskim porządku i został czołowym reprezentantem malarstwa przedstawiającego nieistniejący już świat żydowskich sztetli.

Jego dzieła znajdują się w najważniejszych amerykańskich muzeach, Metropolitan Museum of Art. w Nowym Jorku, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, National Gallery of Art w Waszyngtonie, Museum of Fine Arts w Bostonie, Museum of Fine Arts w Houston, Museum of Art w San Francisco oraz licznych muzeach w Izraelu, a także w Muzeum Narodowym i Muzeum Żydowskim w Warszawie.

W tej kategorii szczególnie polecamy