47 Ronin

020105   Toyohara KUNICHIKA [1835 – 1900]
47 Ronin
z serii Gishi Meimei Den  (Biografie Lojanych Sług) 1895
drzeworyt barwny, 40,1 x 53,7 cm

Toyohara Kunichika- jeden z drzeworytników japońskich działających w XIX wieku. Był mistrzem gatunku ukiyo-e ("obrazy przepływającego świata"). Wraz z innymi artystami: Yoshiiku, Chikanobu  i Yoshitoshi tworzył prace, które nawiązywały do dawnych tradycji drzeworytniczych pozostając w opozycji do ówczesnej mody na fotografię i litografię zachodnią. Kunischika urodził się w 30.06.1835 roku w Kyobashi - dzielnicy Tokyo często zamieszkiwanej przez artystów. Jego oryginalne imię to Yasohachi Oshima. W wieku 11 lat rozpoczął naukę u mistrza Chikaobu. Dwa lata później związał się z pracownią Kunisady. Jego nowo nadane imię stanowiło kombinację liter zaczerpniętych z nazwisk obu mistrzów. Pasją Kunichiki było kabuki (japoński teatr). Większość prac, które tworzył związana byłą z sztukami teatralnymi. Portretował głównie aktorów, choć znane są również jego portrety kobiet, sceny historyczne oraz pejzaże. W latach 1865, 1867 i 1885 nazwisko artysty znalazło się na liście najlepszych twórców ukiyo-e. Prace Kunichiki często publikowane było w prasie lokalnej.  Mimo wielu dowodów uznania artyście nigdy nie udało się zdobyć popularności na miarę mistrza Kunisady. W 1867 roku decyzją rządu drzeworyty Kunichiki zostały pokazane podczas  Światowej Wystawy  w Paryżu, a w 1893 roku w Chicago w ramach Wystawy Kolumbijskiej. Artysta zmarł w 1900 roku.  

W tej kategorii szczególnie polecamy