Kompozycja muzyczna

020066   Henri HAYDEN, Kompozycja muzyczna, 1916 r.
drzeworyt barwny (podmalowany) 
wym.115 x 215 mm, sygn.p.d.Hayden 1916,l.d.: e/a II
 
Hayden zaprojektował tę  ilustrację do programu koncertu Ravela i Satiego który odbył się 18 kwietnia  1916 r.  
W czasach pierwszej wojny światowej Hayden utrzymywał kontakty z towarzystwem muzyczno-artystycznym, funkcjonującym pod nazwą Lyre et Palette. Inicjatorem tego tego środowiska był Emile Lejeune, który organizował koncerty i wystawy. Początkowo miejscem spotkań była Academie Colarossi, a następnie mieszkanie Lejeune'a pod adresem 6, rue Huygens.
(w:) A. Winiarski, MISTRZOWIE ECOLE DE PARIS- HENRI HAYDEN, 2013 r., s.53 (zdjęcie czarno-białej wersji drzeworytu)
 
Henri Hayden [1883 - 1970 ]
Hayden pochodził z rodziny żydowskiej, wyznania katolickiego. Zarzucił studia techniczne na rzecz nauki w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W 1907 r. wyjechał do Paryża, by kontynuować edukację w Académie "La Palette". We Francji Hayden rozkwitł artystycznie. Początkowo, dzięki studyjnym plenerom w Bretanii, pozostawał pod wpływem twórczości Władysława Ślewińskiego. W latach 1912-14 na jego płótnach pojawiają się inspiracje sztuką Cezanne'a i eksperymenty z formą kubistyczną. W 1915r., po przeniesieniu swojej pracowni na Monparnasse, Hayden nawiązał bliskie kontakty z kręgiem paryskiej awangardy, Picassem, Jacobem, Matissem, Severinim, i Metzingerem. Malarz wielokrotnie od 1909r. wystawiał swoje prace na Salonach: Jesiennym, Niezależnych, Tuileries i Majowym. W prestiżowych galeriach paryskich odbywały się jego indywidualne wystawy: Druet (1911r.), Rosenberg (1919r.), Zborowski (1923r.), Suillerot (1953, 1957, 1965) i inne. Hayden do końca życia pozostał we Francji.
 
LITERATURA 
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, Malarze, rzeźbiarze, graficy
A. Winiarski, MISTRZOWIE ECOLE DE PARIS- HENRI HAYDEN, 2013 r.

W tej kategorii szczególnie polecamy